Từ khóa: khu kenh dao phu my hung

Khu Kênh Đào Phú Mỹ Hưng

Khu Kênh Đào Phú Mỹ Hưng

Khu Kênh Đào Phú Mỹ Hưng (khu CN – the Canal District) được Phú Mỹ Hưng và một số công ty nước ngoài làm chủ đầu tư thiết kế mô