Từ khóa: van phong cho thue the crescent

Khu The Crescent khu CR Phú Mỹ Hưng

Khu The Crescent khu CR Phú Mỹ Hưng

Khu The Crescent khu CR Phú Mỹ Hưng được thiết kế bởi 1 công ty Mỹ Skidmore, Owings & Merrill theo tổng thể các dự án được quy hoạch bên trong