CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.07 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.07 BLOCK B

3
145.6m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: 19.141.600.000đ
B6.06 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.06 BLOCK B

3
143.32m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: 18.888.900.000đ
B6.05 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.05 BLOCK B

3
134.37m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: 17.490.600.000đ
B6.04 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.04 BLOCK B

3
121.58m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: 14.940.900.000đ
B6.03 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.03 BLOCK B

3
122.96m2
2
Đông Bắc
Giá niêm yết: 15.742.000.000đ
B2.03 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B2.03 BLOCK B

3
148.05m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: 18.801.000.000đ
B2.02 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B2.02 BLOCK B

3
126.85m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: 15.420.600.000đ
A12A.01 BLOCK A
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

A12A.01 BLOCK A

3
115.85m2
2
Tây Bắc
Giá niêm yết: 17.166.700.000đ
A12A.03 BLOCK A
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

A12A.03 BLOCK A

3
127.84m2
2
Giá niêm yết: 17.847.900.000đ
A2.03 BLOCK A
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

A2.03 BLOCK A

3
121.36m2
2
Giá niêm yết: 14.779.900.000đ
A2.02 BLOCK A
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

A2.02 BLOCK A

3
156.93m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: 19.919.000.000đ
A2.01 BLOCK A
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

A2.01 BLOCK A

3
156.75m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: 19.590.700.000đ
facebook