CR8-3 BLOCK B

B6.07 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.07 BLOCK B

3
145.6m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: Liên hệ
B6.06 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.06 BLOCK B

3
143.32m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: Liên hệ
B2.03 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B2.03 BLOCK B

3
148.05m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: Liên hệ
B6.05 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.05 BLOCK B

3
134.37m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: Liên hệ
B6.03 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.03 BLOCK B

3
122.96m2
2
Đông Bắc
Giá niêm yết: Liên hệ
B2.02 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B2.02 BLOCK B

3
126.85m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: Liên hệ
B6.04 BLOCK B
CĂN HỘ THE HORIZON HỒ BÁN NGUYỆT

B6.04 BLOCK B

3
121.58m2
2
Đông Nam
Giá niêm yết: Liên hệ
facebook